Bạn tu cho ai !

Câu hỏi này giành riêng cho bạn, bạn phải xác định rõ ràng, bạn muốn tu cho ai, tu cho chính mình hay do ai ép buộc bạn phải tu …

Nếu không hiểu rõ, thì thật khó xác định trí hướng

Cuộc đời ai người đó phải tự lo lấy, không ai lo cho mãi được, bạn đói bạn phải tự ăn, chứ không ai ăn giúp mà bạn no được

Tu nó cũng giống vậy, tớ chỉ có thể hỗ trợ bạn Lý thuyết , công cụ, còn thực hành thì bạn phải tự thực hiện , không ai thực hành giúp bạn, và bạn thành tựu mà không phải luyện tập gì, ngon vậy thì xã hội này chẳng ai phải đi tu cực khổ cho mệt xác , cứ ăn no ngủ kỹ, xong có thằng tu hộ

Mọi bài viết tớ đều đúc kết lại kinh nghiệm trải qua, tại sao lại cứ phải thế này hay phải thế khác, chứ không phải vẽ voi vẽ vượn cho vui , bởi khi tập gì nó đều sẽ xảy ra những biến số trong đó, không ai giống ai, tuy nhiên vẫn sẽ có biến số

Bạn xem bạn áp dụng thấy hợp hay không hợp thì bạn cũng phải tự động não , tự phải nghiền ngẫm,mao cho phù hợp với tố chất bản thân bạn , chứ không thể hướng dẫn quá chi tiết , vì bạn nên nhớ ở đây là bạn tu, chứ không phải tớ

Bạn tu cho chính bạn, chứ không phải tu cho tớ, mà có điều kiện như này hay như khác mới tu được

Thế giới này nó biến động không ngừng, vũ trụ càn khôn xoay chuyển không ngừng, bạn không thể áp dụng theo khuôn mẫu, cứng nhắc, ban phải tự chủ động biến thể, sao cho phù hợp với bản mệnh của cá nhân bạn

Đó là ngộ tính của cá nhân, không ai thay thế được

Tớ bắt buộc yêu cầu bạn phải tự động não, tư duy, vì khi bạn lười suy nghĩ, khi gặp thiên kiếp hay gặp nạn khi tập luyện, những tình huống cụ thể, bạn sẽ làm gì, chấp nhận số phận hay tự đột phá

Bạn phải tự lựa chọn, tự quyết định hành động như nào cho đúng

Cách tốt nhất là cứ áp dụng, tớ bảo sao thì cứ làm vậy thôi , vì tớ cũng tính hết các trường hợp có thể gặp phải rồi

Ví dụ, tớ bảo bạn xăm chẳng hanh , bởi khi gặp trường hợp cụ thể,ma dối diện 1:1 với con j đó chẳng hạn, nếu bạn không áp chế được nó, thì ít nhất trên người bạn có sẵn hình ấn phù rồi, nó có thể sẽ ko chạm vào bạn

Nhưng lúc đó bạn mới chạy đi tìm, liệu bạn còn cơ hội không hay là chấp nhận bị tiêu diệt

Mấy thứ đó không đáng để bạn yểu mệnh

Nên có chút động não , và mạnh dạn thì đỡ hơn

Còn lười tu, hì cứ tuỳ theo số mệnh đi

Biết đâu bạn đỏ 😊

Bình Luận

Bình Luận

Share Button