Tại sao người có căn bắt buộc phải chay trường

Đó là sự đấu tranh để giành sự sống cho chính bản thân người đó, nếu bạn không chay trường, tốc độ lên nóc tủ của bạn sẽ nhanh hơn người bình thường

Vấn đề không phải ở chỗ tâm linh, mà nó chiếm phần rất nhỏ thôi

Như bạn đã biết , Đức chuyển đổi than tế bào thân thiện , nghiệp chuyển đổi thành tế bào ác tính

Sẽ tồn tại như vậy song hành trong cơ thể bất kỳ 1 ai , nếu ai nào lớn hơn thì nó sẽ trấn áp cái còn lại

Nếu bạn hiểu một chút thì sẽ đỡ hơn là bạn không biết gì, và cứ đổ cho mệnh mỏng, số yểu , hay căn cao số nặng…mà bạn không hiểu thực chất của vấn đề là tại sao

Trong mỗi 1 sinh vật sống đều tồn tại 1 tế bào ác tính, đó là sự lập trình trước để làm gì , đó là để nếu ADN đó quá thông minh hơn tổ chức tạo ra , thì khi đó tế bào ác tính tự khởi động, và hủy diệt cấu trúc đó

Cho dù là động vật, hay người,…đều có những tế bào ác tính, cho dù muốn hay không, đó là cơ chế được thiết lập từ đầu

Khi bạn thu nạp sản phẩm động vật vào người thì cũng đồng nghĩa bạn đã tự tiếp thu tế bào ác tính từ sinh vật khác vào cơ thể

Theo nguyên tắc hấp thu lẫn nhau, thì thường cái gì giống nó sẽ dễ bị hút hơn

Người căn cao luôn chứa tế bào nguy hiểm hơn người bình thường, nên khi tiếp thu thực dưỡng từ động vật, thì tế bào ác tính đó sẽ lớn mạnh nhanh hơn

Bạn hiểu đơn giản như khối u ác tính, nó có bộ chân giống hệt rễ cây nấm, khi có đồ bổ vào người, nó sẽ hấp thụ phát triển rất nhanh

Nên bạn sẽ thấy người chay trường, lại tu luyện thì tỷ lệ khỏi ung thư cao hơn người bình thường

Càng ăn đồ bổ càng đi nhanh , chính là điểm này

Và sự khác biệt nữa là khối u nếu tiếp xúc với kim loại sẽ nhanh phát tán hơn, còn người tu thì tiêu diệt khối u bằng khí , khí trong có thể

Nói chung vài ví dụ vậy, để nói rằng người có căn, bắt buộc cần chay trường là vậy

Bình Luận

Bình Luận