Sự khác nhau giữa chính và tà

Trong 1 chữ tu nó có hàng tỷ các công pháp tu, chứ không phải ôm giữ 1 thứ, bạn cần linh động , linh hoạt theo cho phù hợp

Trong nhóm tớ chỉ hướng dẫn các phương pháp tu luyện không làm ảnh hưởng tới sinh mạng người khác , hoặc ảnh hưởng tới sinh linh khác

Chứ không hẳn là tớ không biết

Hiểu đúng làm đúng hay hiểu sai làm sai, đó là chuyện ngộ tính của cá nhân bạn, từ đó sẽ biến thiên nhiều phương pháp đặc thù

Ví dụ

Tớ hướng dẫn phương pháp song tu , không phải là kiểu mật thuật phòng the như nhiều người suy nghĩ

Nó đơn giản chỉ là ngồi cạnh, đứng cạnh mà chân khí áp chế nhau , mà thôi

Còn mật thuật phòng the, âm dương bổ trợ , là những công pháp đặc thù , nếu biết điều độ thì sẽ cải lão hoàn đồng giúp cả 2 tăng cường nội thể

Nhưng mà hầu hết tâm ma sẽ che lấp tâm người mà sinh mà diệt , gây ra những sự nghịch thiên

Nên tớ không dạy , không hướng dẫn ….

Chỉ có công pháp thu nguyên khí đất trời, của vũ trụ thì được, còn lại đều tà hết

Đọc phải hiểu theo hướng tích cực, chứ không phải áp dụng theo hướng tiêu cực, theo hướng tâm ma của bản thân tạo ra

Cái gì cũng có 2 mặt

Áp dụng đúng sẽ đạt thành tựu, áp dụng sai sẽ tự diệt

Chính tâm bạn tự diệt bạn

Ai đang nghĩ tiêu cực thì tự sửa nhé 😊

Bình Luận

Bình Luận

Share Button