Tại sao bạn không thể vào được trong ấn phù

Ấn phù chỉ đơn giản là 1 cái ảnh , đối với người này nó là biểu tượng, đối với người khác nó lại là 1 không gian rộng lớn, đối với người khác nó lại chứa đựng nhiều cơ mật

Bạn biết tại sao có người vào được, có người tu luyện hàng ngày ở trong đó , họ tu luyện môn phái riêng của họ ở trong đó, có người thích du ngoạn tìm hiểu quá khứ , tương lai của họ ở trong đó …

Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, nó là 1 cái cánh cửa , đưa bạn tới nơi bạn muốn đến

Kiểu doreamon :)) , nghĩ sao tuỳ bạn, vì mọi người vẫn đang hàng ngày ở trong đó học thứ họ muốn, còn bạn vào không được thì chịu khó vậy

Họ vào được là vì họ bỏ hết tạp niệm, bỏ hết mọi tham vọng về điều gì đó, họ bỏ hết những ý định muốn chiếm đoạt bảo tàng có trong ấn phù, họ không nghĩ tới chuyện sẽ tìm được những phép cổ trong đó …

Tâm họ trong sạch, ý niệm thân thiện …họ mới có thể vào được

Còn bạn luôn lưu giữ những ý niệm của cá nhân bạn, bạn không nói ra không có nghĩa không ai biết

Bạn có thể che giấu người bình thường, nhưng bạn không thể che giấu được sự linh ứng

Cái gì cũng có giá của nó

Có câu bạn có thể nghe :

Không cầu thì lại được, còn cầu hay ý chiếm đoạt thì Vĩnh viễn không đạt được

Trong đó đầy sách, bạn thích cái gì , tự vào mà đọc

Còn vào được hay không thì đó là chuyện của bạn, trong nhóm theo tớ biết cũng có cả trăm người , thậm chí hơn vào được, và tập luyện đều đều hàng ngày ở trong đó

Còn bạn thì sao , chưa vào được thì cố gắng thôi

Dẹp bỏ tâm tính người thường đi là được

Ngoài sân si, bạn có thể làm được gì đây

Ấn phù chỉ là môi trường cho bạn tu, có phải là pháp môn đâu, chỉ có điều họ tu trong đó tiến nhanh hơn ở ngoài mà thôi

Bạn không thể trách tớ là tại sao bạn không vào được, bạn chỉ có thể tự hỏi bản thân, bạn đã dẹp bỏ được hết các chấp niệm của chính mình chưa , mà thôi

Tớ tạo ra công cụ cho bạn, bạn sử dụng sao đó là chuyện cá nhân bạn, không phải chuyện của tớ

Muốn trách ai trước tiên nên tự trách bản thân đã cố gắng chưa, đã thực sự nỗ lực chưa , hay chỉ muốn làm chơi ăn thật

Không tu luyện gì mà cứ đòi viên mãn, ngon thế thì không còn giá trị

Bạn lại bảo ấn phù nguy hiểm, xin thưa, nó chẳng có gì sai, khi bạn muốn muốn chiếm đoạt nó làm của riêng phục vụ bạn

Giống như 1 cái nhà , bạn là cướp, cứ muốn vào nhà người ta chiếm đoạt tài sản, họ phải tự bảo vệ bản thân

Bạn không có quyền trách cứ nó, nó tự bảo vệ nó trước những toan tính của bạn ,có gì là sai

Nếu đổi là bạn, ai muốn hãm hại bạn, bạn biết, bạn cũng sẽ tự tìm cách bảo vệ chính bản thân bạn mà thôi

Suy xét lại, vẫn là bạn đã sai

Sự lười nhác của bạn, sự tham vọng của bạn, sự kiêu ngạo tâm ma của bạn ….khiến bạn không thể vào được phía trong ấn phù

Bạn không thể trách ai mà chỉ có thể trách chính bản thân mà thôi

Bình Luận

Bình Luận

Share Button