Thực hành điều khiển vật theo ý muốn

Đây là bài tập nhỏ cơ bản, sử dụng năng lượng tinh thần

chuẩn bị:

1 hộp nhựa, thủy tinh …trong suốt

1 điểm ở giữa

đặt que tăm vào giữa

1 miếng giấy đặt thăng bằng ở giữa như hình

hoặc

bông , vải …miễn đồ nhẹ

 

bước tiếp :

sử dụng lực tinh thần đã tập luyện trước đó , làm miếng giấy quay hay chuyển động trên que tăm theo ý muốn của bản thân

khi thành thạo , thì chuyển qua các đồ vật có khối lượng nặng hơn như cục gạch, hòn đá ….

…viên gạch để xây dựng kim tự tháp chẳng hạn ^_^

 

Bình Luận

Bình Luận

Share Button