Thiên đạo tuần hoàn

Thiên đạo tuần hoàn là quy luật chắc chắn bền vững với thời gian, cho dù thế sự có thay đổi, thì rồi cũng sẽ trở lại như vậy

thế giới này vốn đã được ước định như vậy rồi, cái gì quá cũng sẽ bị hủy diệt và trở lại trạng thái ban đầu

như trước có khủng long, 1 thời đình đám rồi tự nhiên viên thiên thạch nào đó bay vào thế là sạch luôn

hay thời trung cổ chiến tranh tàn phá thì tự nhiên lại bệnh dịch hạch, đậu mùa…tai ương thế là lại về vị trí cơ bản

hay chiến tranh Đức , nhật bành chiếm thế giới , là bị dập liền

nên cái chuyện vỡ đập , dịch bệnh, thiên tai ,…chỉ là việc sớm muộn , bởi nó chắc chắn sẽ xảy ra

khi lòng người yên hoà …thì không có điều gì xảy ra , khi nó sóng cuộn sóng thì sẽ vỡ sẽ tràn

phương sĩ nhìn trời đất mà đoán vận mệnh của tương lai cũng là hợp Lý

có những thứ chúng tôi biết trước từ rất lâu , nhưng cũng không nói ra , vì đơn giản còn sự tuần hoàn của tự nhiên , mọi thứ đều được sắp đặt

chúng ta không thể thay đổi được lịch sử , nhưng cũng có thể làm cho nó thay đổi theo chiều hướng khác tốt hơn

dựa vào 1 cụm từ đó là : lập trình không gian

nó rất khó nhưng vẫn có thể làm được

bởi cả thế giới này đều có sự liên quan từ nhỏ nhất đến lớn nhất , mà tạo thành 1 thể thống nhất

 

Bình Luận

Bình Luận

Share Button