Phân biệt người tu và không tu

Để phân biệt hoặc nhìn thấu 1 người bất kỳ có đang tu hay không, là 1 chuyện không hề dễ dàng, bởi nó rất phức tạp

không đơn giản như cái nhìn bề ngoài mà đánh giá , hơn nữa cấp bậc đạo hạnh của cá nhân bạn phải cao hơn họ, bạn mới có thể nhìn được

có rất nhiều kiểu tu trong thực tế

không phải cứ lên chùa, lên núi, hay chính phái thì là tu, có nhiều khi nó là tu tâm, tu nọ kia ….

nói chung rất phức tạp

có người sống ngoài nghĩa trang, cũng là 1 kiểu tu, luyện ý niệm, bởi khi bên cạnh bạn chỉ có cô hồn, dã quỷ…nếu ý niệm bạn bất chính, bạn sẽ tự hủy bản thân ngay

banj quen với cái chết, bạn của bạn chỉ đơn thuần là những cái xác , và linh hồn của họ, não bạn sẽ lạnh, thậm chí vô hồn , và sát khí quanh bạn sẽ tăng lên cực hạn

nhưng bạn cũng không phải là tu tà đạo, tuy nhiên nếu là người khác thì có thể họ sẽ hấp thụ âm khí, xu khí, …của xác chết để luyện gì đó của họ , nó lại trở thành tà

nhưng tà thì không có nghĩa sẽ làm điều ác

thế giới là 2 màu trắng đen không thể phản định , bạn không thể nhìn được vấn đề , nếu bạn không tự trải qua những vấn đề người đó đang trải nghiệm

sự am tường phải thông qua rèn luyện , không đơn thuần đọc vài quyển sách rồi chém gió bừa , đúng thì đúng, trượt thì trượt, mà bạn phải trải nghiệm thực tế của vấn đề đó

hoặc nếu khi bạn nhìn thấy vị sư trong chùa đầy uy nghiêm, và bạn nghĩ họ tu đắc đạo lắm , nhưng chưa chắc đã đúng

cái đúng và sai trong ế giới này đều giống nhau , có thể đúng cũng có thể sai

giống như ý niệm vậy, bạn nghĩ là 1 chuyện , thực tế có diễn ra như vậy hay không lại là chuyện khác

sát khí hoặc tiên khí của bạn đều như nhau cả, đều có thể áp chế được người khác, chỉ khi bạn áp chế được họ, bạn mới biết rõ ràng thực hư ,mà bạn không cần Khải đề phòng hay khổng tin tương ái

sự áp chế này bắt buộc bạn cần rèn luyện

khi bạn áp chế được linh hồn , bạn sẽ thấy rõ ràng mọi thứ về linh hồn đó , nhưng nếu bạn không thể áp chế , bạn sẽ Vĩnh viễn trong u mê

lĩnh vực khía cạnh này nó ảnh hưởng tới nhiều sự thú vị

nên tớ chỉ nói đến đây

Bình Luận

Bình Luận