Không gian đỏ

Đây là một không gian cảm tưởng không có gì , nhưng trên thực tế lại chiếm vị trí quan trọng trong không gian

theo ghi nhận không chính thức , tự quan sát của tớ thì đây là không gian chuyển tiếp giữa 2 không gian khác nhau

ít nhất là 2 không gian

Ví dụ hiện tại đến tương lai, hay hiện tại đến quá khứ chẳng hạn

giữa 2 cổng không gian sẽ là màu này , tại sao lại là màu đỏ thì cũng không rõ nữa , có lẽ nó là sự thay đổi góc ánh sáng , hoặc là sự pha trộn giữa màu đen và màu trắng , tạo ra hiệu ứng quang học giống như nhìn vào mặt trời , thấy mặt trời màu đỏ

khi bạn xuyên không cũng vậy

nguyên tắc khi xuyên không, cần bình tĩnh , không vận động , nên nhắm mắt

vì nguyên lý của xuyên không hay dịch chuyển trong không gian, là sự bẻ cong ánh sáng , hay phản tách phân tử người thành những hạt vi mô, sau đó chuyển qua 1 hệ thống rồi định hình lại ở không gian khác

khi bạn dịch chuyển , thì có nghĩa trong không gian kia bạn cũng dịch chuyển, vì khí không khớp, khiến bạn ở vị trí ban đầu không giống vị trí tiếp theo

có khi sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh, vì tự bạn thay đổi cấu trúc định dạng cơ thể

còn tại sao nên nhắm mắt ,bởi có thể sự thay đổi không gian làm cho giác mạc mắt thích ứng không kịp , gây ra mù loà,

tuy nhiên cũng có thể do tớ cẩn thận quá , bạn có thể thử mở mắt xem có gì

nói chung không gian này nó kiểu như vậy , mọi thứ đều phải Thông qua trải nghiệm mới rõ ràng được

Bình Luận

Bình Luận

Share Button