Tài sản trong nhà tự mất…và hoá giải

Định không nói , nhưng mà thực sự thấy nó cứ áy náy, nên tớ cứ viết hoá giải theo cách tớ nghĩ, không biết được hay không nhưng bạn có thể áp dụng nếu muốn …vì cũng chẳng có ai giải cho bạn đâu

Người ta khi bị mất đồ vật trong túi, tiền, vàng, hay đồ vật giá trị trong nhà, mà không thấy dấu vết của trộm cắp đều sẽ nghĩ rằng mình đang gặp chứng não cá vàng

hay quên, để đâu quên đó …

nhưng có khi bạn sẽ bất ngờ vì nó không phải như vậy

mà là đã có người sử dụng pháp thuật lấy thứ đó của bạn, cho dù bạn có tin hay không thì kết quả vẫn là như vậy mà thôi

ta thì cứ gọi là huyền thuật đi, cũng có nhiều môn phải sở hữu những cấm thuật này , dùng sử dụng trong những trường hợp đặc thù

Và cũng có những pháp chế áp dụng cho những đệ tử làm những điều trái môn quy, thậm chí là Hà khắc

tuy nhiên với tố chất như nào thì họ vẫn là có đặc tính tham, sân, si…của trần tục , cám dỗ chịu không nổi mà phạm môn quy

cách hoá giải cũng đơn giản , bạn chỉ cần in màu ấn phù đặt trong ví, két…hay những nơi chứa đồ, tài sản

và đặt 1 mảnh giấy có ghi nội dung như sau :

” Hội đồng pháp chế đã biết về những hành vi không đúng của bạn, hãy ngừng ngay việc làm này, cải tà quy chính, nếu còn chấp mê bất ngộ thì vạn thiên phanh thây, địa cửu huyền đài, thiên kiếp bất siêu sinh , Vĩnh viễn như luật định ”

Sau đó nếu bạn vẫn mất thì không cần tìm, cứ vui vẻ chấp nhận, bởi mất càng nhiều thì lợi ích của bạn được hưởng càng lớn

sau khi người lấy đồ của bạn bị pháp chế phán xét thì có thể toàn bộ năng lực của họ sẽ được miễn tặng trên người bạn

bạn sẽ sở hữu mọi khả năng, năng lực mà người kia tích lũy hàng thiên kiếp mới có được

nên cũng không cần lo nghĩ gì nhiều

chỉ đơn giản vậy

điều này bạn có thể áp dụng cho việc phòng vệ tài sản của bạn

Bình Luận

Bình Luận