Tại sao người sở hữu năng lực lại muốn khoá – đóng lại

Khi bạn đang có những năng lực , hay những giác quan thứ 6 , tại sao bạn lại muốn đóng hay khoá chúng lại . Người bình thường sẽ nghĩ vậy…

trong chán ngoài thèm là vậy

sở hữu kỹ năng, hay khả năng mà không phải ai cũng có được cũng có những giới hạn và điều luật phải tuân theo

luật nhân quả

bạn không thể phạm

và rất nhiều thông tin đều đến với bạn với số lượng nội dung lớn , bạn có thể sẽ stress , cho dù bạn sẽ ngủ rất ít nhưng cảm giác khó chịu hoặc cảm thấy bị làm phiền sẽ liên tục xuất hiện , từ đó mà sinh ra chuyện muốn khoá hay đóng lại

Nói đơn giản thôi , bạn cũng khó muốn giữ lại khả năng nếu không thực sự tâm huyết

ví dụ

– giờ bạn thấy 1 người bạn không quen hoặc quen, bạn thấy họ sẽ bị tai nạn chết vài mấy phút nữa, bạn sẽ nói cho họ hay im lặng .

Nếu im lặng nó sẽ vẫn diễn ra như vậy , nếu không im lặng thì nó cũng vẫn thế

kết quả không thay đi

– hay bạn thấy người thân của bạn sắp qua đời mà không thể giúp đỡ được

kết quả họ vẫn chết

– …..

sẽ xảy ra rất nhiều biến cố như vậy , bạn biết trước nhung vẫn không thể thay đổi được điều đó

sau bạn sẽ suy nghĩ , vậy ta có năng lực đề làm gì, nếu ta không thế trợ giúp ai

và điều đó sẽ làm bạn bỏ cuộc

có hạng vạn Lý do

 

Bình Luận

Bình Luận