Ngải Minh Ty Rắn

Trông giống như cây cảnh bình thường, nhưng lại mang một ý nghĩa sâu xa

Ngải Minh Ty Rắn, gọi như vậy vì phần hoa giống đầu rắn
Chủng Loại

  •  Dùng là ngải giữ nhà, trông nhà

 

Khu vực

  •  Mọc khu vực Núi Cấm – An Giang

Bình Luận

Bình Luận

Share Button

Trả lời