Ngải Mọi

Ngải Mọi là một loại cỏ đẹp, có nhiều màu vàng, đỏ, trắng…

Mặc dù là một loại cỏ chuyên dùng trong thư ếm, một loại tà ác, nhưng vì linh tính nhẹ nên nếu là thư ếm cũng không gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng..

Mật độ phân bố cũng thuộc dạng khá hiếm

Tuy là độc ngải, nhưng lại mang những dáng vẻ đẹp thuần khiết

 

Bình Luận

Bình Luận

Share Button

Trả lời