Vượt qua bài kiểm tra – vì mọi thứ chỉ là bắt đầu

Từ tháng 5 năm ngoái nhóm đã nói rất nhiều về sự bắt đầu của những hiện trạng như các bạn đang thấy trong xã hội

Nhiều khi tớ cũng muốn viết nó sâu sát chút, nhưng mà thực sự bị hệ thống chặn, chắn bằng cách phá hủy kết nối của tớ với bên ngoài, khi viết đoạn này cũng bị nhiễu từ …có lẽ nó có sự liên quan

Chuyện ở đâu bị gì, bị thế nào…chúng tớ đã biết từ lâu , nhưng nói ra là điều không thể

Nếu thực sự chúng nó là bài kiểm tra để thanh lọc mã ADN hay dọn dẹp xử lý hệ thống

….thì nó sẽ là năng lượng tối theo khái niệm cơ bản người bình thường

Thì các bạn nên mang theo ấn phù

Còn tại sao lại thế , các bạn tự trải nghiệm, tớ không giải thích , vì nếu xét trên nghĩa bình thường nó gọi là mê tín

Nhưng góc nhìn của tớ là khoa học lượng tử, nên sẽ thấy nó khác

Có thể nó sẽ trợ giúp mọi người vượt qua bài kiểm tra lớn này ….tất nhiên là nếu họ có đủ duyên để bạn tặng nó cho họ

Còn nếu duyên đó không đủ, coi như là số mệnh đi

….

Bình Luận

Bình Luận

Share Button