Nguyên tố trong cá thể sinh vật

Sau khi bản thể được phát triển tới 1 giai đoạn nhất định , thì cấu trúc cơ thể sẽ được phát triển theo 1 định hướng riêng, hay gọi là kỹ năng chủ đạo của cá thể đó

Share Button

Không gian tu luyện

Bạn có thể gọi đây là huyễn cảnh hay ảo cảnh cũng được, không sao hết , nó là để nói về 1 khung cảnh chỉ dành riêng cho mời tu đó , thời gian bạn tu trong đó có Đọc Tiếp …

Share Button

Thế giới của pháp sư

Đây là điều nhiều người muốn nghe, muốn đạt tới trình độ này, hay cũng là mơ ước của rất nhiều người, bạn không phải trường hợp ngoại lệ . Tuy nhiên tớ cũng không ép bạn phải tin rằng Đọc Tiếp …

Share Button

Khởi động tiến trình thay đổi mã ADN

Đây là bước đầu tiên để thay đổi cấu trúc cá thể từ trạng thái này qua trạng thái khác một cách tự nhiên, không ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể

Share Button

Điều gì xảy ra sau khi xăm

Không đơn thuần chỉ là 1 biểu tượng, mà nó còn có ý nghĩa nghệ thuật, nhưng hơn hết đó là bạn vượt qua được cái giới hạn hay ngưỡng trí tuệ của bản thân , bỏ xa tư duy Đọc Tiếp …

Share Button

Phân biệt người tu và không tu

Để phân biệt hoặc nhìn thấu 1 người bất kỳ có đang tu hay không, là 1 chuyện không hề dễ dàng, bởi nó rất phức tạp

Share Button

Duyên không ép

cho dù là duyên đối với điều gì bạn cũng không thể ép buộc hay cưỡng đoạt để có được , đó là điều chắc chắn sẽ diễn ra

Share Button

Thiên đạo tuần hoàn

Thiên đạo tuần hoàn là quy luật chắc chắn bền vững với thời gian, cho dù thế sự có thay đổi, thì rồi cũng sẽ trở lại như vậy

Share Button