Chết lưu

Hiện tượng này là khi trẻ sinh ra còn trong bụng mẹ, vì một lý do nào đó qua đời, chết khi vẫn còn trong bụng người mẹ. Nó trông có vẻ bình thường, nhưng thực sự về mặt tâm Đọc Tiếp …

Share Button

Những kiểu người dễ bị Ma nhập hoặc bị làm hại

Ma có thật hay không có thật thì cũng tùy vào từng người mới thấy, không phải ai cũng thấy, cũng không phải ai cũng bị nhập, không phải ai cũng bị hại…

Share Button

Ma là gì – what the ghost

Những hiện tượng tự nhiên hiện hữu trong thực tại nhưng lại không thể lý giải thích, không hiểu được nó thực sự là điều gì, hầu như người ta chỉ biết nó tồn tại, mà không biết nó như Đọc Tiếp …

Share Button

cách để tránh bị bắt hồn

Có nhiều cách thức để tránh bị ma bắt hồn, nhiều khi những oan hồn còn trẻ, mới, chưa hiểu biết nhiều, thường thấy thích thích ai là muốn bắt họ theo mình…

Share Button

Thế giới cõi âm

Người ta cứ hình tượng hóa cõi âm có nghĩa là địa ngục, là những khổ ải, tàn khốc, là những gì đầu trâu mặt ngựa…đã từng có ai xuống cõi âm, mỗi người nhìn thấy một cảnh tượng khác Đọc Tiếp …

Share Button