Cả cuộc đời đều do tâm tạo thành

Tại sao lại nói cả cuộc đời một người đều do tâm tạo thành, nếu này tưởng chừng như là sự ngẫu nhiên, nhưng thực tế nó lại do chính bản thân tạo ra…

Share Button

Ăn chay tốt hay ăn thịt tốt

Đây có thể nói là một quan niệm, một tư tưởng trong tâm trí mỗi người. Tại sao mọi hầu như ăn thịt thì sẽ có chất, còn ăn chay lại không có chất, vậy ta sẽ bàn về vấn Đọc Tiếp …

Share Button

Nhận biết nơi có khí xấu

Nhiều khi bạn không hề duy tâm, bạn không quan tâm rằng nơi đó có ma hay phật, bạn chỉ luôn quan niệm rằng “ma do tâm sinh”. Nhưng trên thực tế nó chỉ đúng một phần…

Share Button

Nhận biết nơi có Phật linh thiêng

Đối với một người bình thường thì đây có thể được coi là cách thức dễ nhất để nhận biết nơi nào có phật, có thánh nhân…nơi nào không có, mà tu tập, mà sinh sống an nành.

Share Button

Nhà Ngoại Cảm là gì?

Trong xã hội đã từng tồn tại rất nhiều lời đồn, hay mọi thứ liên quan tới cụm từ “nhà ngoại cảm” .Thực ra nó là gì ?

Share Button