Chết lưu

Hiện tượng này là khi trẻ sinh ra còn trong bụng mẹ, vì một lý do nào đó qua đời, chết khi vẫn còn trong bụng người mẹ. Nó trông có vẻ bình thường, nhưng thực sự về mặt tâm Đọc Tiếp …

Share Button