Phương thức giúp hóa giải người bị nhẹ hoặc mới bị

Cách thức này chỉ áp dụng với những người bị nhẹ hoặc mới bị nhẹ, do vô ý mà tạo thành, còn nếu bị nặng hoặc bị bởi những người mục đích muốn hại thì sau khi áp dụng nếu Đọc Tiếp …

Share Button

Cách đối phó với các loại bùa ngải nói chung

Nói chung bùa hay ngải đều thuộc thành phần không tốt, áp dụng với những người hay thích làm điều xấu, còn những người thiện thì dùng nó để chữa bệnh, bởi loại gì cũng có hai mặt trái lập Đọc Tiếp …

Share Button