Ngải Hậu

Ngải Hậu thuộc họ Thủy Tiên, có nhiều tên gọi như ngải Lục Bình, ngải cung Hậu…khá đẹp và phổ biến, chữa nhiều bệnh, được trồng ở nhiều nơi

Share Button