Thế giới cõi âm

Người ta cứ hình tượng hóa cõi âm có nghĩa là địa ngục, là những khổ ải, tàn khốc, là những gì đầu trâu mặt ngựa…đã từng có ai xuống cõi âm, mỗi người nhìn thấy một cảnh tượng khác Đọc Tiếp …

Share Button