Ngải năm ông

Ngải năm ông thường được làm cảnh, thuần tính, do màu sắc đẹp và tươi nên nhiều nhà hay trồng, gia tăng may mắn cho chủ nhà

Share Button

Ngải Bạch Hải Đường

Ngải Bạch Hải Đường thường được trồng làm cây cảnh ở hầu hết các gia đình, hoa cũng đẹp và thuần tính

Share Button

Phương thức giúp hóa giải người bị nhẹ hoặc mới bị

Cách thức này chỉ áp dụng với những người bị nhẹ hoặc mới bị nhẹ, do vô ý mà tạo thành, còn nếu bị nặng hoặc bị bởi những người mục đích muốn hại thì sau khi áp dụng nếu Đọc Tiếp …

Share Button

Ngải Ông Chúa tràng râu

Với bề ngoài nhìn rất huyền bí, với một màu đen, ngải Ông Chúa tràng râu còn mang nhiều cái tên như Hoa Mặt Quỷ, hay hoa Mặt Rơi…

Share Button

Ngải Hồng Y

Ngải Hồng Y có màu sắc hồng như váy của thiếu nữ, có cả loại màu trắng gọi là Bạch Y. Loại này dùng làm Bùa Yêu cho chính người sử dụng

Share Button