Ý nghĩa logo

Logo được thiết kế với ý nghĩa là : Vui Vẻ mãi mãi

V V O

V V = vui vẻ

O = trái đất luôn quay

Âm dương = sở thích tâm linh

màu sắc là do ý thích cá nhân , không theo nguyên tắc nào cả

nếu để 2 chữ V sát nhau thì không biết để chữ O ở chỗ nào, nên lật ngược lại sẽ thành chữ M , và có chỗ trống để thả chữ O vào

vậy là logo được tạo ra như vậy

 

Share Button

Trả lời