Phật, Thánh, Chúa…là gì?

Có Ma quỷ thì cũng sẽ có thần thánh, phật hay chúa, hay bất kể ai đó được gọi là tối cao nhất! Vậy họ là ai ?

Một người được tôn sùng, một người được bái lậy nhiều đời, nhiều kiếp, một người có ảnh hưởng lớn tới hàng nhiều nhiều người khác, thì sẽ được gọi là thần, phật, thánh, hay chúa….

Có thể nói đó là đức tin, là sự thần thánh hóa, là sự đề cao, là ví dụ để người ta tin theo và làm theo.

Đơn giản như một vị nào đó đứng đầu nhóm người mở mang đất đai, giúp cho nhiều người có nơi sinh sống, nghĩ cho họ nhiều cách làm hay, nhiều cách vượt qua khó khăn, hay cứu mạng sống của những người khác,…sau khi chết được đúc tượng, được những người còn lại tôn thờ, từ ngày này qua ngày khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, cứ như vậy, thì bức tượng đó, tên tuổi đó sẽ có năng lượng và sẽ có quyền năng nhất định.

Ví dụ trong chùa người ta đọc câu “nam mô a di đà phật”, ý là đọc danh hiệu phật, là tên phật, phật cũng là người, là tên người, khi một mình bạn đọc tên ai đó liên tục, miệng bạn sẽ phát ra âm thanh, mà âm thanh tạo ra năng lượng, suy nghĩ của bạn nghĩ về điều đó nó cũng tạo ra năng lượng. Khi không phải một mình bạn, mà nhiều người khác đều cùng làm một việc đó, nó sẽ tạo ra năng lượng lớn, hướng vào một điểm, thì điểm đó sẽ là tập hợp của nhiều năng lượng.

Nếu bạn làm điều thiện thì năng lượng đó sẽ thiện, ngược lại nếu bạn tung hô danh hiệu quỷ dữ và làm nhiều điều ác thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nên dù tin hay không thì thần phật cũng có chút là thực tế, tuy nhiên nếu nói thẳng ra thì cũng sẽ không phù hợp với người bình thường, và họ sẽ gọi đơn giản là tín ngưỡng vùng miền,

Còn có thật hay không thì chính bản thân bạn là người quyết định, nếu bạn thấy rằng nó là tồn tại thì nó sẽ tồn tại, nếu thấy không hề có thực thì nó sẽ trở thành không có thực.

Tuy duy và lý trí của bạn mới là chủ nhân của bạn.

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn