Ma Hiền, Ma ác …

Trong cõi âm rất thú vị là cũng có Ma ác hay Ma hiền, giải thích đơn giản sẽ là dương sao âm vậy.

Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, bởi có nhiều trường hợp chết. Nên cũng tạo ra nhiều loại khác nhau, đa dạng và phức tạp.

Trẻ con thì thường khi nhìn thấy sẽ có màu vàng nhạt, vàng kiểu khói hương.

Người già thì thường màu đen

Thanh niên thường là màu trắng

Tuy nhiên màu sắc cũng dựa vào thực tế trước khi chết, người chết vì tuổi tác thì bóng nó sẽ nhẹ sắc, người chết vì bệnh tật thì khác, chết oan thì lại khác nữa.

Tất cả những người không thuộc dạng chết oan, đều khá ổn, tính cách sau khi chết nhẹ nhàng, phiêu du. Những người đang sống tự nhiên bị xe cán chết, hoặc tự nhiên tai nạn này nọ mà chết, hoặc thậm chí bị ám toán mà chết….những người này còn tiếc mạng sống, đang sống an nành tự nhiên phải chết, trong lòng “không phục” và hận nhiều hơn ngay cả khi sống, mang theo sự oán hận. Thì khi đó ta sẽ gọi là ma ác, hay oán hận tăng lên sẽ gọi là quỷ dữ @@!

Nói là không có Ma thì cũng đúng, mà nói là có thì cũng không sai, bởi hầu hết hai thế giới âm dương, có một sự rào cản, không thể ai cũng có thể tiếp xúc được, bởi nếu vậy sẽ loạn. Nên chỉ có một số ít người mới có những khả năng này, và đó là cái nghiệp mà họ phải theo.

Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, ban ngày thì hoạt động xã hội,…mọi thứ bạn là một người bình thường, ban đêm hay thậm chí là ban ngày lúc bạn nghỉ ngơi, bạn phải chịu đựng những âm thanh, những người âm nói chuyện với nhau, bạn nghe thấy, mọi thứ cuộc sống xã hội nơi âm thế.

Bạn sẽ thực sự mệt mỏi, bởi mất ngủ và mọi thứ thời gian sinh học của bạn thay đổi không kiểm soát được.

Nhưng nếu có duyên bạn nên giữ nó, để giúp người, có thể đơn giản chỉ là vậy.

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn