khuyến cáo xem Ảnh tổng hợp

Khu vực ảnh tổng hợp trong blog chứa nhiều ảnh quỷ dị..

tuy nhiên cũng có vẻ giống những hình ảnh trong game hay phim

khuyến cáo mọi người xem không quá tập chung tìm hiểu

nếu tập chung mà có phản ứng thì cẩn thận

bởi một số ảnh kết hợp với nhau sẽ tạo ra những công pháp huyền bí

có một số thì khởi tạo thay đổi cấu trúc cơ thể bản thân

nói chung là cực kỳ quỷ dị

cũng có một số tín hiệu từ không gian ngoài trái đất

….

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn