Tác dụng của Rượu đối với Tu Tập

Tại sao không phải tác hại mà lại là tác dụng…

bởi khi bạn đã nghiện hoặc thích rượu rồi thì hại hay tốt thì cũng có để làm gì nữa đâu
Thường thì trong tu luyện võ hay Nội công dưỡng sinh hoặc gì đó thường có loại là rượu thuốc

Rượu làm chất dẫn kinh mạch

Nếu sử dụng điều độ, lượng ít thì nó thực ra cũng tốt

nhưng phải là rượu được pha chế phù hợp với Công Pháp tu luyện

nhưng đó là luyện tập bình thường

Còn nếu uống bừa bãi, hoặc lượng nhiều …đối với những công pháp đặc thù

thì rượu lại trở thành Nguyên nhân giúp nguyên thần của cá nhân đó hủy diệt nhanh hơn

Nguyên thần là nhân tố quan trọng nhất đối với một linh hồn bất kỳ

Mặc dù trong nhiều môn phái hay phương pháp không cấm, nhưng đối với cá nhân thì thấy vậy

Rượu giúp cho nơ ron thần kinh chết nhanh hơn,

Đốt nóng mạch máu, khí huyết,…dễ nóng giận hơn, dễ cáu gắt hơn

Thần kinh dễ yếu hơn

Nói chung nếu bạn đụng tới rượu thì xác định dần là vừa

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn