Dụng cụ hỗ trợ thiền đơn giản

Cấu trúc thu năng lượng vũ trụ đều là hình tam giác…nên việc tạo ra dụng cụ hỗ trợ trong quá trình tu tập cũng nên có

bạn có thể tự thực hiện hoặc nhờ những người bạn của mình làm giúp

có thể làm bằng mọi vật liệu, miễn gắn lại với nhau thành khối là được

có thể làm vật liệu bằng nhựa, gỗ, kim loại, ….nhưng quan trọng nhất vẫn là khối tứ giác thu năng lượng đặt phía trên thẳng với đỉnh đầu bạn

Bạn có thể tạo ra với các mặt là ảnh ấn phù hình tam giác

vài hình ảnh tham khảo – nếu bạn không tự làm được có thể nhờ bạn Phúc trong nhóm làm giúp bạn –  0949 169 657

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn