Nước tràn ly – nguyên lý năng lượng

Năng lượng là thứ cực kỳ quan trọng trong bất kể môn công pháp tu luyện nào

tuy nhiên năng lượng càng lớn thì càng tốt, tỷ lệ nâng cấp mức độ đột phá của bản thân sẽ được tăng tiến hơn là mức năng lượng thấp

năng lượng không gian hấp thu vào cơ thể

để chuyển hóa , biến đổi cơ thể theo như hiện trạng tiếp theo

tuy nhiên mỗi người hầu như sẽ liên tục có thứ gọi là giới hạn chịu đựng

khi năng lượng tràn vào cơ thể tới mức giới hạn, gọi là cực hạn

giới hạn chịu đựng của bản thân ở mức đó

tuy nhiên nếu kiên trì tập luyện vượt qua giới hạn đó, thì sẽ chuyển qua một giới hạn mới lớn hơn

ban đầu khi lượng năng lượng đổ vào thì chưa đạt mức giới hạn sẽ cảm thấy cơ thể thoải mái

nhưng khi mức giới hạn năng lượng lại tiếp tục, thì vòng tuần hoàn lại tiếp nối

do vậy bản thân người tu luyện sẽ tăng tiến không ngừng

ngoài việc nâng cấp bản thân , cũng không còn cách nào dừng lại

bởi khi lượng năng lượng dội vào cơ thể không ngừng gia tăng

nhưng nó cũng chỉ dội vào tới ngưỡng giới hạn của cơ thể

vượt qua giới hạn , đó là điều bạn cần phải thực hiện

tương tự ảnh này , mức giới hạn liên lục liên tục

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn