Nguyên lý năng lượng

Bạn chưa tìm ra nguyên lý năng lượng bản thể trong khối cấu trúc vũ trụ, không có nghĩa những người khác đều giống bạn

Nhiều người lang thang cả một đời, theo hết môn phái này đến môn phái khác

theo nhiều loại công pháp, nhưng vẫn chẳng đi được đến đâu

không tiến cấp được lên các tầng cao hơn

đơn giản là vì bạn chưa hiểu vũ trụ, bạn chưa hiểu rõ môi trường bạn đang sống như nào

mặc dù nguyên lý nó rất đơn giản, nguyên lý vật lý phổ thông

nhưng do quá nhiều những tư tưởng làm cản trở bạn nhìn thấu hiểu vấn đề cốt lõi

tuy nhiên sau khi tớ phát hiện và điều chỉnh cơ chế tập theo một sự điều chỉnh ổn định

thì bạn có thể phát triển khả năng cá nhân tới mức giới hạn liên tục tăng tiến

nhưng quan trọng nhất vẫn là tư duy của cá nhân bạn có muốn thay đổi suy nghĩ cổ hủ không

bởi những sự ngoài khả năng hiểu biết của bạn , liệu bạn có chấp nhận hay không

chúng tôi tìm ra nguyên lý, tìm ra mỏ năng lượng lớn, tìm ra mọi cách thức để bạn đột phá bản thể của cá nhân mình

và chia sẻ nó với bạn

còn muốn tiếp nhận hay không lại là chuyện của cá nhân bạn

chia sẻ tớ cũng không mất gì , nhưng bạn có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn

mà có thể cả cuộc đời cũng không bao giờ đạt tới

tùy duyên

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn