Tại sao cho vay nặng lãi mà không sao..

Tại sao nhỉ….ngàn câu hỏi vì sao , cho vay nặng lãi lại càng giàu chẳng sao cả …

quả thực ông trời không có mắt ư

nếu bạn nghĩ như thế thì cứ cho là thế thôi , nhưng sự thật thì nó khác

bạn phải hiểu rõ ràng như này , đó là ai sinh ra cũng sẽ có 100% thời gian

và sở hữu đức + nghiệp từ kiếp trước tạo thành

cho dù người ta có làm nhiều điều thất đức, nhiều điều ác đi chăng nữa thì cũng chẳng sao

bởi vì kiếp trước họ tích nhiều đức

kiếp này làm ác thật, nhưng thời điểm đó , cái nghiệp họ tạo ra đời này chưa vượt qua được cái đức của họ đang được hưởng

nên sẽ không có nghiệp báo nào được hình thành

khi nghiệp của họ tạo ra , vượt qua đức của người ta tạo ra trước đó thì mới có sự bắt đầu

nó tỷ lệ thuận , nghiệp tăng thì đức giảm , mà đức tăng thì nghiệp giảm

nên mới có chuyện hóa giải nghiệp lực là như vậy

khi thời điểm bạn thấy họ làm toàn chuyện thất đức , nhưng tại thời điểm đó phần đức của họ vẫn còn rất lớn nên bạn sẽ thấy họ càng làm càng phất

cái nghiệp này nhiều khi nó cũng khốn nạn lắm , nó âm thâm sinh ra trong cơ thể khối u ác tính chẳng hạn

đời mà , nhìn ngoài thì bạn thấy thế thôi

nhưng chắc gì bạn đã thấy bên trong nó thế nào

nên là chuyện đời tham gia ít thôi , chủ yếu để ý bản thân xem có nên tích đức hay tích nghiệp

hay là hóng hớt chuyện thế gian

nếu bạn khuyên giải được họ tích thiện , thì đó cũng chính là phước đức của bạn tạo ra

nên là tớ mới bảo , cứ làm thiện tích đức đi , không bao giờ là đủ cả

bạn có thể làm, bạn có thể chia sẻ , lan tỏa những điều tốt đẹp tới những người xung quanh

những người là đồ tể, là ác nhân, …mà trở thành người hướng thiện

thì đó là sự tích đức cực lớn trong cuộc đời

 

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn