Tu hành cần sự nghiêm túc

Cho dù nhiều khi muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì điều này luôn luôn đúng trong mọi lĩnh vực, chứ không phải riêng chuyện tu hành

có điều tu hành thì nó nghiêm trọng hơn, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới phần thể xác mà còn ảnh hưởng tới phần linh hồn …của bạn nữa

nếu nhìn sâu hơn thì có thể ảnh hưởng tới cả những kiếp sau của bạn nữa

nó khác so với những điều bình thường khác

trong thế giới vô hình, mọi thứ đều có linh tính

khi bạn chấp nhận thứ này thì mọi thứ khác sẽ rời khỏi bản thể bạn, và những thứ liên quan đến điều bạn mong muốn sẽ kéo tới

Nên là đã bước chân vào con đường tu hành , bạn cần xác định rõ , nên hay không nên

còn nếu chưa xác định rõ ràng thì đừng bao giờ bước chân hay tìm hiểu về thế giới vô hình này

bởi nó không đơn thuần ở cái chuyện thích hay không thích

khi bạn quyết tâm đi, là sẽ đi tới lúc bạn chết, không dừng lại

sau khi chết rồi nếu không bị bứng đi , thì tiếp tục rèn luyện chuyên tâm

bởi âm cũng như dương thôi

chẳng khác gì, khác mỗi chuyện âm thì mất xác, còn dương thì vẫn còn xác

trong phần tu hành sẽ có 2 hướng đi chính

hướng tà và hướng chính

nếu bạn xác định đi hướng nào thì gần như mọi thứ của hướng còn lại sẽ tự động rời xa bạn

tuy nhiên nếu muốn quay đầu lại thì cũng được nhưng sẽ rất khó khăn

giống như chuyện cúng cô hồn cũng thế

nếu bạn không bảo là đồ ăn miễn phí, hoặc không ghi dòng chữ đồ miễn phí

họ cũng chẳng giám ăn

nếu mà họ giám thì đã phạm luật âm

nếu không thì họ vào siêu thị mà lượm đồ rồi, đâu cần phải làm ma đói làm gì

âm hay dương cũng đều có tiêu chuẩn của nó

nên là tớ cũng nhắc thế thôi

đã xác định đi con đường đầy trông gai này thì cứ đi tới cùng thôi, cùng lắm là ẳng chứ có gì mà phải sợ

nếu số bạn chưa đến lúc đi, thì cũng chẳng sao

nếu số kém, thì né cũng đâu có được

nên là đọc tới đây thì xác định rõ ràng mục tiêu và định hướng

đi hay không đi

bởi cho dù không đi thì vòng đời của bạn vẫn theo chuỗi như vậy ah

🙂

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn