Tạo phước như nào để bền lâu

Tự tạo phước không khó, nhưng làm thế nào để sự lan tỏa của mình được kéo dài bất tận, thì lại là một vấn đề lớn

Con người được sinh ra, trải qua sóng gió, rồi cũng có lúc trở lại sự bình yên, mong muốn làm điều gì đó mang tính chất kế thừa, tiếp nối đời đời

Cho dù là ai cũng sẽ mong mang lại sự tốt đẹp tới con cháu muôn đời sau

nhưng mà lực bản thân cũng chỉ tới một giới hạn nào đó, rồi cũng phải chết

vậy phải làm sao để ý niệm của mình lưu những thế hệ sau lưu giữ và lan tỏa đi tiếp

đó là sự kế thừa

Bản thân tự tạo phước, bản thân tự tạo sự an nhiên …là điều tốt

nhưng nếu bạn có thể truyền cảm hứng đó cho những người khác

để tự họ tạo phước cho chính họ

thì đó mới là điều đáng để thực hiện

Trong cái thế giới mà âm dương là một như này , thì việc lan tỏa sự tốt đẹp đến với thế giới cũng khá thoải mái

nếu bạn chưa giao tiếp được với âm, chưa lan tỏa được cho âm, thì bạn làm đối với người dương

giống như trong những đại dịch hay thiên tai này , mỗi người góp một phần sự tốt đẹp vào trong đó

không ai bảo ai, người có của góp của, người có công góp công, không có gì thì động viên , thăm hỏi….

đó cũng là sự tạo phước , sự lan tỏa những điều tốt đẹp đến với chúng sinh

Cha truyền con nối, và sự lan tỏa này sẽ được truyền mãi

để cho mọi sự tốt đẹp luôn tồn tại

đó cũng là sức mạnh bản thể, cũng làm tăng lên sức mạnh linh hồn

bởi bất kể ai cũng rồi sẽ phải chết, đó là điều không thể tránh

nên là nếu bạn có thể, hay làm mọi thứ, bất kể điều gì ….để tạo phước, tạo đức

và chia sẻ , lan tỏa, giúp mọi người khác có thể tự họ làm những điều đó

ít nhất bạn sẽ không hổ thẹn với bản thân, là khi sống chưa làm được điều gì có ý nghĩa

nó đáng giá

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn