Tu hành để làm cái gì

Mà tại sao lại phải tu hành để làm gì nhỉ , bạn đã từng bao giờ nghĩ đến chưa …

Bạn nên nhớ mỗi người chỉ có tầm 100 năm tuổi thọ là trung bình , nên là có làm gì thì cũng hết tần đó dương thọ là về cát bụi, còn linh hồn hay nguyên thần bất diệt này lưu giữ được cái gì thì chưa cần biết

Nhưng bạn đã từng nghĩ , trong khoảng thời gian thân xác tồn tại, bạn có muốn tìm hiểu những thứ bản thân chưa biết không, về cơ bản không phải ai cũng đi được khắp thiên hạ, cũng có thể khám phá mà ra những điều này điều kia

hay chỉ mang lại sự mỏi mệt mà chẳng tìm thấy gì

Nên điều này bạn cần suy nghĩ và tìm ra cho mình 1 lối đi

bạn đã từng nghĩ tại sao bạn được sinh ra chưa, bạn từng nghĩ có phải ngẫu nhiên được sinh ra không, trước là ai, sau ai là bạn

hầu như đều là vô vọng, đều không có đáp án

vậy là sẽ cần tìm tới tu hành, tu sớm thì có nhiều cơ hội hơn là tu muộn

bởi quỹ thời gian giới hạn như nhau

trong không gian này nói chung đã bao gồm rất nhiều thế giới chồng lẫn lên nhau , biến thiên và huyền cơ

chưa nói tới những không gian khác

mọi thứ đều tồn tại , cho dù bạn tin hay không thì nó cũng là như vậy

nó biến thiên, biến đổi liên tục không theo một quy luật nào

mỗi thời khắc đều có những biến số của nó

tầng tầng lớp lớp, chồng chất lên nhau

nếu bạn là người bình thường không rèn luyện thì bạn khó có thể nhận ra được mọi sự biến đổi

nói chung trong sự tu luyện này có nhiều thứ để bạn có thể sử dụng , tăng mức khả năng bạn sẽ thực hiện được những mục tiêu của bản thân

sử dụng năng lực của mình để tìm ra những dấu vết, những manh mối,,…còn lại trong không gian bạn đang tồn tại

từ đó bạn có thể tìm thấy những bí ẩn được che giấu , những điều mà có lẽ cả cuộc đời của bạn cũng không thể tìm thấy hay nhìn thấy

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn