Hóa giải bóng đè

Bạn nghĩa sao về điều này, phải chăng là do bạn mệt mỏi quá, hay bạn bệnh, hay….mà tạo ra ảo giác hay tưởng tượng ra

có sao thì chỉ có những người trực tiếp trải qua mới hiểu nó thật hay không thật mà thôi

và những người hiểu biết về nó, trải qua nó, mới thấy rằng không chỉ có 1 thế giới tồn tại

để giải quyết vấn đề này thì cũng đơn giản và cũng khó khăn

khó là người khác không và hạn chế có thể can thiệp được chuyện của bạn

đơn giản đó là vong hoặc thứ tác động vào bạn lại thường có những đặc điểm chung

để giải quyết vấn đề đó , bạn cần dựa vào đặc điểm chung của vong để phân tích và tìm ra hướng giải vấn đề

 

hầu hết khi có sự tác động của ngoại lực tới bạn, nghĩa là nó phải có liên quan tới bạn

gọi là duyên

tiền kiếp, nhiều kiếp trước, hoặc chính kiếp này , có liên hệ với bạn

ví dụ tiền kiếp là bạn hại họ , giết hại họ,…thì kiếp này họ theo họ ám hại bạn để trả thù

duyên là bạn đi ngang chỗ họ chết, bạn nói gì đó, khiến họ thích bạn thì họ sẽ theo bạn, họ ghét bạn họ cũng theo bạn

hay bạn tới 1 nơi nào đó mới , bạn ở, bạn mua nhà chỗ đó chẳng hạn, hoặc bạn thuê nhà chỗ đó

vong đó từng là chủ nhà hoặc từng ở chỗ đó, và chết tại đó, nên hồn phách chưa siêu thoát được vẫn ở đó

và tình cờ bạn tới ở, họ thích hay không thích thì trên quan điểm, bạn và họ vẫn ở cùng 1 địa điểm được xác định

 

vong nói chung tác động vào bạn là có nguyên nhân

thường thì họ muốn cho bạn thấy sự tồn tại của họ là thật

 

đặc điểm chung của vong :

– luôn có tâm trạng như 1 đứa trẻ, ưa nịnh, ưa nói nhẹ , ưa khen…

– sẽ sợ nếu bạn bực mình, bạn quát nạt,….

– lúc nào cũng mang 1 nỗi ưu sầu

….

 

để hóa giải được vấn đề này bạn cần phải biết được vong liên quan tới bạn thuộc loại nào :

  • duyên kiếp
  • thích hoặc ghét bạn
  • chết tại đó
  • yêu tinh, yêu quái hóa thành
  • thầy tà
  • ….

sau khi phân loại được rồi thì mới có thể giải

giống như chữa bệnh vậy, nếu không biết và tìm ra nguyên nhân nguồn gốc bệnh gì, thì không thể cho uống thuốc bừa được

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn