Sự thừa nhận và truyền thừa năng lực

Bạn chỉ có thể tiếp nhận được những ưu đãi và được truyền thừa năng lực, khi chính bạn thân bạn thừa nhận nó

nó ở đây chính là thứ bạn hướng tới, hướng vào…

một công pháp nào đó, 1 phương pháp bất kỳ nào đó , nó sẽ đạt hiệu quả tối đa nếu bạn thừa nhận sự tồn tại của nó

bạn quyết tâm theo đuổi nó, và ghi nhận nó, thì bạn sẽ có thể được nó truyền thừa những tinh hoa của bản thân nó

 

do vậy kỹ năng của bạn sau khi thừa nhận sẽ là kỹ năng vốn có trước đó của bạn + thêm sự truyền thừa phù hợp với cấu trúc cơ thể của bạn

do đó mà ta sẽ thấy mỗi người dường như có những kỹ năng không giống nhau

có người có kỹ năng này, có người lại có kỹ năng khác

vì đơn giản là ADN mỗi người khác nhau

nên sự truyền thừa cũng khác nhau , phù hợp với bản thân người đó

 

nó giống như khi bạn hòa mình với thiên nhiên bạn sẽ thấy mọi thứ nhỏ nhất trong thiên nhiên đó chuyển động

nghe các âm thanh dường như rõ ràng hơn

thậm chí có khi nghe được tiếng động vật từ nơi rất xa

 

khi bạn với không gian hòa thành 1 thể thống nhất, thì không gian đó chính là bạn

bạn là nó

 

việc thừa nhận và truyền thừa ở đây cũng giống vậy

nếu bạn thừa nhận cái không tốt, thì cũng được truyền thừa cái không tốt

 

nên đoạn này bạn phải cân nhắc quyết định rõ ràng, thừa nhận cái nào thì thiên 1 cái đó thôi , xấu thì ăn xấu, tốt ăn tốt

chạy loanh quanh là sẽ bị loạn

và phải đợi cái này khắc chế cái khác

 

cái nào thắng thì cơ thể bạn sẽ được thừa nhận của cái đó

vậy là nên quyết định 1 lần đi

 

cũng giống như vậy, đó cũng là cách để bạn không bao giờ gặp bóng đè hay ma mẽo

bạn không thừa nhận sự tồn tại của nó, nó cũng tự biến mất mà không bám theo bạn nữa

nhưng nếu bạn nghĩ đến nó, nghĩa là bạn muốn có nó

 

bạn thừa nhận sự tồn tại của nó , thì nó sẽ theo bạn

nguyên lý lực hút

nên mọi thứ cũng đơn giản thôi

 

đối với hình ảnh trong blog này thì đó không phải là bùa hay chú j hết

mà là cả 1 hệ thống pháp trận , bảo vệ bạn và củng cố phát triển bạn tới điểm cao nhất trong tu hành của bạn

nó không thuộc bất kỳ 1 hệ thống nào

nó chỉ đơn thuần giống như không khí vậy

 

không ai tạo ra, không ai chi phối, bạn chỉ có việc xài

cũng không tạo ra sự tiêu cực hay gì hết

mọi thứ cũng đơn giản vậy thôi

tự nhiên

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn