Sự bảo vệ của thần thức

Đây là sự bảo vệ tối cao không phải ai cũng có thể can thiệp …

Sự bảo vệ này trải qua nhiều kiếp Sống , không chỉ ở một đời mà tích lũy được

Bí mật trong bí mật

Chỉ khi bạn là người trong cuộc . Bạn tự tìm hiểu thì được

Nhưng nếu là người ngoài cuộc thì sẽ không thể tìm hiểu được vấn đề 1 cách sâu sắc nhất

Bởi cho dù vai diễn của bạn có là gì. Thì 1 điều đó là bạn vẫn nằm trong khu vực có kiểm soát

Bạn không thể vượt qua nó

Đó là rào cản bởi thần thức. Bởi những thế lực vô hình ….bảo vệ cá thể đó

Đó là sự tôn nghiêm mà bạn phải hiểu

Nên biết giới hạn của bản thân

Biết điểm dừng

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn