Sắp kết thúc kiểm tra và hệ quả

Mọi thứ quanh bạn có diễn ra như thế nào . Cũng chỉ là 1 bài kiềm tra nhỏ . Cho dù bạn muốn hay không thì nó vẫn xảy ra theo quy trình đã được định sẵn

Có những thứ tớ đã biết nhiều năm sẽ xảy ra trong tương lai

Nhưng tớ sẽ chỉ gợi ý mà không nói rõ

Đơn giản là để tránh phạm luật . Thứ luật không hình không bóng. Không sự thể hiện . Mà vẫn phải tuân theo

Bởi ta chỉ là 1 phần của thế giới đó

Những thứ hiện tại mà bạn thấy . Đang dần bị xoá bỏ

Bởi nhiệm vụ kết thúc.

Tiến trình thanh tẩy và giảm nhẹ sức chứa trên trái đất đã hoàn tất

Và 1 trật tự mới đang dần hình thành và tự thiết lập

Nó đang diễn hoá từng ngày

Bạn có thể quan sát 1 phần của nó bằng mắt thường

Và tổng hợp lại

Chỉ có điều bạn cần đẩy nhanh tốc độ nâng cấp chuỗi ADN của bạn

Bởi nó sẽ giúp bạn thích nghi với tương lai

Thời gian không còn nhiều

..tận dụng

..sắp…

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn