Hút duyên không khó – khó ở niềm tin

theo bạn thì chuyện hút duyên khó hay dễ…

nhiều khi bạn vừa lỡ hẹn chuyện duyên phận với ai đó

và bạn muốn tìm cách níu kéo, bạn bất chấp tìm những cách khác nhau, thậm chí là tìm bùa, thuật….

bạn có khi cũng không hiểu những thứ đó là thứ gì

 

sự bất chấp che mờ con mắt

bạn sẵn sàng ký khế ước với ma quỷ để đạt được điều bạn muốn

bạn nghĩ rằng bạn đủ thông minh để né được những điều đó ư

 

tớ giám khẳng định rằng nếu bạn thực sự nhìn được , nghe được những thứ đến từ vô hình thì bạn cũng chẳng bao giờ tìm những loại hình đó để thực hiện

nên cái chuyện tìm đúng thầy đúng thuốc gần như bằng 0

bởi cái tỷ lệ gặp đúng người , hơi khó chút

 

không phải đơn giản

chủ yếu bạn cần hiểu và tự trả lời cho câu hỏi này

đó là bạn thực sự yêu họ hay không

hay là chỉ muốn chiếm hữu

 

bạn nên xác định rõ ràng tư tưởng lập trường của bản thân

chứ không phải do bản thân cảm thấy không thể mất , thì cứ muốn níu kéo

níu kéo không được, lại khó chịu khi nghĩ tới cảnh họ ở bên đứa khác

lòng thù hận, sự đố kỵ, lòng ganh tị …nổi lên

 

và bạn bất chấp phải có được, không thuộc về mình thì cũng không thuộc về kẻ khác

đúng vậy không

 

nên tự bạn sẽ tạo ra những oan trái trong nhân sinh của mình

 

đấy là phần bản thân

phần nữa là bổ trợ

các thứ khác chỉ là bổ trợ, hỗ trợ trong việc duyên phận của bạn mà thôi

chứ chẳng ai khẳng định 100% thành công cả

 

bởi duyên không có , mà cứ muốn có thì làm sao được

kiểu như duyên với tiền trong ngân hàng không có , mà bạn cứ bắt thầy phải làm thế nào tiền đó phải là của bạn

lấy đâu ra cái hoa hồng đó cơ chứ

 

duyên cũng giống vậy

nếu không có duyên phận , thì chuyện hợp tan, khó nói lắm

nên cái phần này bạn phải tự hiểu vấn đề

 

hợp hay tan do bạn cả

quyết tâm là được

xài cách nào không ảnh hưởng tới ai là được

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn