Hợp thể

Khi bạn muốn sở hữu những sự này kia của vấn đề, bạn cần hợp thể với vấn đề đó, trở thành 1 sự hoàn chỉnh

trong tu luyện môn gì cũng vậy, nếu bạn chấp nhận tự nguyện cống hiến công sức, linh hồn, thân xác…tập chung vào lĩnh vực đó, bạn sẽ trở thành chuyên gia

hay bạn trở thành chính nó

 

khi bạn dồn tâm huyết vào luyện tập 1 môn nào đó, cho dù khó hay dễ, thì bạn cũng trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó

trong tu luyện cũng vậy

nếu bạn muốn sở hữu những đặc tính mà nó đang có

thì bạn cũng cần thừa nhận nó

 

bạn để nó hòa hợp với máu của bạn

bạn để nó ở trên cơ thể bạn

bạn sẽ có được nó

nó là bạn, bạn là nó

 

giống như thợ rèn muốn sản phẩm của mình sắc bén thì họ sẽ tế huyết , nhỏ máu của mình lên sản phẩm đó, thì nó lại sắc bén vô cùng

 

hay bạn muốn hòa hợp với đất trời, thì bạn phải tự hòa nhập với nó , bạn là gió, bạn là mây, bạn sẽ thấy được những đặc tính của nó

và sự đó hoàn toàn phải là sự tự nguyện

 

không có sự cưỡng ép nào cả

nếu thứ nào đó ở trạng thái bình thường , thì nó cũng chỉ là vật bình thường

nhưng nếu khi để nó trung hòa với bản thân bạn

thì bạn sẽ sở hữu những thứ mà nó có tồn tại

 

đặc tính của thế giới này luôn tồn tại 1 phần như vậy

đơn giản thì rất đơn giản

nhưng nghĩ phức tạp sẽ thấy phức tạp

 

quan trọng là ở bạn, tự nguyện trải nghiệm hay không

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn