Sự lựa chọn

Đây là thời điểm, là giai đoạn quyết định tới vận mệnh của bản thân bạn, bạn cần tự lựa chọn. Tiến lên đứng về chính nghĩa hay mặc kệ

tất cả đều do bạn quyết định …

Thế giới đang diễn ra cái gì, điều gì,…có lẽ không cần nói bạn cũng biết, cũng hiểu vấn đề

Bức ảnh kia hơi hơi chút., nhưng mà tớ muốn lấy nó để nói cho các bạn biết rằng , có lẽ ngoài kia, hiện tại đang có những phương diện…được triệu hồi từ lòng đất

chúng đang hiện hữu ngay cạnh bạn

 

và việc của bạn là quyết tâm đi tiếp trên con đường đã chọn hay dừng lại

đây là 1 việc rất khó, không hề đơn giản

 

thứ kia thì quá lớn, bạn thì quá nhỏ

 

nhưng nhiều cái nhỏ sẽ thành 1 cái lớn

vấn đề là ở bạn

 

có những thứ đang diễn ra

có những cái chết tự nhiên, có những thứ nhẹ nhàng,…

nhưng tất cả đều có sự tác động vô hình

 

tuy bạn nhỏ, nhưng nhiều người như bạn thì sẽ lớn mạnh

có thể giảm mức độ tình trạng của chúng

 

chúng quá hỗn loạn

adn càng nâng cao, càng sẽ đỡ được nhiều thứ

 

hãy suy nghĩ

và quyết định

tiến bước hay dừng lại

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn