Trợ duyên nếu muốn

Nếu rảnh thì trợ duyên – nếu bận quá thì thôi

Duyên do bản thân tạo ra chứ chẳng có lý do nào hết …

Hiện tại âm giới rất hỗn loạn , nếu bạn rảnh thì gieo duyên giúp âm

nếu bận quá thì thôi đừng làm gì

bởi vận mệnh của bạn là phải vậy

bạn né tránh thế, né tránh nữa cũng vậy thôi ah

 

nên nhớ bạn thích thì làm, chứ không phải làm để được hưởng tiền bạc, công danh hay lợi ích

nhớ là được

 

có thể in màu ra rồi rải , hoặc hóa …

những nơi bạn muốn

 

vậy là được

duyên không ép

đọc rồi làm hay không tùy bạn

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn