Ma xui quỷ khiến

Đây là 1 trạng thái thống khổ , mà nhiều người sẽ và đang gặp phải …

đó là bạn sẽ làm gì khi người nhà của bạn bị ma quỷ nhập

 

giết không giết được

đuổi nó không ra

làm gì cũng không được

 

nhưng họ vẫn phá

đây là trạng thái bạn thực sự sẽ lực bất tòng tâm

vì 1 lý do nào đó , mà người nhà bạn vô tình triệu mời quỷ về nhà nhập vào bản thân họ

 

từ 1 người bình thường , trở thành người hoàn toàn khác

đối mặt với trạng thái này bạn sẽ làm gì

 

bước 1 thì vẫn cần thực hiện , còn người nhà thì sao

nên khi có thể hãy chịu khó rèn luyện và gieo duyên

tạo nhiều phước đức

 

ít nhiều cũng có thể tránh được nhiều hoạn nạn có thể xảy ra sau này

đời không ai biết được chữ ngờ

nên là khi làm được gì thì làm đó

 

chứ để tới lúc gặp chuyện giải cũng khó phết

 

cho dù có giải được thì cơ bản 1 phần hồn phách của người thân bạn đã bị mất bởi chúng

người bị nhập sẽ xuất hiện trạng thái hành động của thứ nhập

nghiêm trọng hơn thì sẽ luôn tìm cách tự sát

 

giải chuẩn nhất là cho người đó xăm biểu tượng blog như hướng dẫn

thứ kia tự sẽ ra ngoài không cần trục

còn không thể làm được thì phương thức giải khác còn đang được thử nghiệm , có khả quan thì sẽ được viết vào trang sau

 

…..

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn