Thế giới mới

Tại sao lại gọi là thế giới mới .,….

đây có lẽ là giai đoạn mà những người xưa gọi là thời mạt pháp

hay là thời loạn

hay là đủ mọi thứ diễn ra trên đời

….

mấy thứ này đều đúng , không hề sai

 

đây có lẽ là giai đoạn các không gian gộp lại thành 1

mọi thứ đều tồn tại

không gian âm , dương, thần, yêu , quá khứ, tương lai..

 

chỉ nói riêng không gian dương

sẽ có rất nhiều pháp môn , môn phái , phương thức…..

sẽ xuất hiện và

 

chính xác sẽ trở thành 1 mớ hỗn độn

thật, giả, trắng đen

những thứ lương thiện

hay những thứ quỷ dữ

 

đều sẽ xuất hiện

 

và thời gian này mọi thứ sẽ đều tồn tại

cũng là lúc trật tự mới được bắt đầu

 

thời đại mới với những thứ mới

đan xen , lẫn lộn

 

mọi thứ đều đơn giản bình thường hóa

 

tớ sẽ không nói sâu hơn

nhưng tớ sẽ chỉ phương pháp để bạn có thể kiểm soát thế giới của chính bạn

và có thể an toàn trước mọi thứ xung quanh

 

….

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn