Sự tương tác năng lượng

cả thế giới hiện tại bạn thấy vốn dĩ đều được hình thành từ năng lượng …

chỉ đơn thuần là năng lượng lớn hay nhỏ mà thôi

các dạng vật chất

hay mọi thứ

đều được tạo bởi những hạt năng lượng

 

cấu trúc càng lớn thì năng lượng càng lớn

hữu hình hay vô hình cũng vậy

 

khi bạn đang ăn 1 con gà

thì cũng đang ăn 1 năng lượng có hình thái là con gà mà thôi

 

tuy nhiên cũng sẽ có những năng lượng tốt và năng lượng xấu

 

ví dụ

con gà khi sinh ra tới khi trưởng thành thu lạp được nhiều năng lượng xấu

thì khi bạn ăn con gà đó , thì cũng đồng thời thu nạp những năng lượng xấu đó vào cơ thể

 

nên cơ thể bạn sẽ nhiễm những năng lượng không sạch

còn cây cỏ, thực vật

 

thì về cơ bản chúng sẽ hấp thụ năng lượng từ ánh nắng, từ không khí ….

đó là những năng lượng sạch nhất đối với chúng

 

nên sẽ sản sinh ra năng lượng tốt

 

nhưng cây ở vùng đồng bằng sẽ không tốt bằng những cây ở vùng núi ít hoạt động công nghiệp

 

nên bạn sẽ thấy người vùng núi , dường như trẻ và thông đạo hơn người vùng thành phố

 

người tu càng cao thì cần năng lượng càng phải đạt tới mức độ sạch và cao nhất

 

khi biến đổi bản thể ở trong mức năng lượng sạch , thuần khiết

thì khi đó bạn tự đồng hóa với năng lượng vũ trụ

 

vì cùng thuộc tính

khi đồng hóa , thì vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ

bạn nhìn thấy mọi thứ cách xa bạn , bởi khi đó bạn chính là mây là trời , là gió

 

nghe khó hợp lý

nhưng nó là vậy đấy

 

nên cái chuyện cái dịch chuyển qua không gian này không gian kia

cũng là điều dễ hiểu mà thôi

 

…..

 

 

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn