nghiệp báo thiện ác

Đây là vấn đề nan giải và nó mãi tuần hoàn theo trình tự thời gian

cho dù bạn có làm gì hay không làm gì , thì mọi thứ đều tạo ra nhân quả thiện ác

trong chính bản thân bạn

cho dù bạn biết, bạn không biết, thậm chí phủ nhận hay không thì nó vẫn tồn tại

vẫn diễn biến bình thường

 

nhưng mà cái thiên địa này có 1 thứ khá là vấn đề

đó là khi bạn chọn lựa theo hướng nào

thì những hướng khác sẽ yếu hơn hoặc giảm đi nhiều

 

và nghiệp duyên cũng theo đó hình thành

nhưng ông giời không cho ai toàn vẹn

được cái này thì những cái khác cũng phai nhạt đi

 

nên là bạn cũng cần lựa chọn , và chi phối hợp lý giữa chuyên môn và sở thích

để luôn có thể tạo ra sự cân bằng

giữa thiện hay ác nó đều tồn tại trong chính bản thân bạn

 

tu hay không cũng vậy

tu thì vẫn sẽ bị áp chế theo hướng tu

không thì không bị áp chế gì

 

nên nghiệp hay ít nghiệp nó cũng sẽ hình thành

 

nếu như bạn chuyên về mảng nào đó , thì những mảng khác sẽ yếu hơn

mức độ càng cao thì tỷ lệ càng khác xa nhau

 

và chủ yếu tùy theo căn mệnh mà dòng đời bạn cũng thay đổi khác nhau

 

nếu căn số bạn càng lớn thì tiêu chuẩn của bạn sẽ càng gần và càng phù hợp với nhân quả

nên bạn có muốn làm thứ khác cũng càng khó hơn

 

người có căn mệnh càng xa nhân quả thì càng dễ làm mọi thứ hơn

 

bởi cái mệnh của bạn nó thế

nếu tính ra cũng hợp lý mà

 

có người như này , có người như khác

hợp lại nó mới tạo thành thế giới hoàn mỹ

 

nếu ai cũng đi tu , thì ai làm kinh tế

nếu ai cũng kinh tế thì lấy ai hướng dẫn đường tu

 

nói chung là trong bản thân mỗi người đều có sự này sự kia

mạnh yếu khác nhau

mà hình thành

 

tự biết mà điều chỉnh cho phù hợp thôi

chứ không có gì hoàn mỹ tuyệt đối cả

 

gọi là tùy duyên

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn