Biến đổi oán khí thành linh khí

Phương pháp để biến đổi oán khí thành linh khí như thế nào …

Đó là cần phải gieo duyên ở mức độ lớn nhất

Bạn cứ thử hình dung xem

Không gian trái đất có giới hạn , chỉ là 1 giới hạn xác định

diện tích có giới hạn

cũng không thể mở rộng ra thêm được

 

nhưng hàng nghìn năm, đại dịch các loại xảy ra

chiến tranh, thiên tai ….

làm gia tăng số lượng sinh vật sống, kể cả con người đã tử vong

và không phải cứ chết là sẽ đầu thai nhanh được

đó là cả 1 quá trình

 

ví dụ như dịch bệnh , tai nạn,…

người đó sẽ chết gọi là không cam tâm

và từ đó sẽ sinh ra oán niệm

từ đó tạo thành oán khí

 

những oán khí này chưa siêu thoát thì sẽ lấp đầy những chỗ chống trong diện tích không gian

và từ đó sẽ phủ khắp nơi

nếu những oán khí đó vây quanh bạn

bạn sẽ bị nhiễm

biểu hiện sẽ là đen đủi , hay mọi thứ có thể xảy ra

 

hoặc đơn giản là nóng người hoặc bệnh âm ,…

 

việc cần thiết đó là cần phải gieo duyên , độ hóa âm giới

thông qua chôn , rải , đặt,..vật phẩm , đốt , rải….ảnh ….

 

các phương pháp khác không tiện nói

nhưng mình chỉ tập chung vào phương pháp này thôi

nó sẽ thu mọi oán khí trên thân người , hoặc trên thân âm

khi oán khí được thu hết thì họ sẽ trở lại hiền hòa

 

dương dễ tu hành, âm dễ siêu thoát

thế giới tự trở lại bình yên và an nành

 

mỗi 1 vị trí người gieo duyên , thì sẽ tạo ra 1 cột năng lượng

nếu 1 người gieo duyên được trăm nơi thì cũng là cả trăm cột năng lượng

chuyển hóa vào chính người đó

nhận được những linh khí đậm đặc

và nó sẽ phát huy mọi tiềm lực cá nhân

 

vừa gieo duyên giúp người , vừa giúp bản thân

 

cho dù bạn ở đâu trên thế giới

hay làm vậy

làm thật nhiều

bạn sẽ không phải hối tiếc vì những việc làm này

 

gieo duyên cũng chính là tạo phước đức cho chính bản thân

cố gắng

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn