Tại sao lại thích cho đi

Có người thích nhận , nhưng lại có người thích cho đi…là tại sao

sống ở đời thì ai cũng thích nhận

nhận càng nhiều càng tốt

nhưng mà cũng có những người lại thích cho đi , có bao nhiêu cho đi bấy nhiêu

 

đều là nhân quả họ tạo ra cái

thế giới này công bằng ở chỗ , nhận được nhiều thì cũng sẽ tự mất nhiều

cho đi nhiều thì cũng tự nhận lại nhiều

 

vật chất có thể cho đi những vẫn kiếm lại được

nhưng đức hay năng lượng tích luỹ đời đời thì không thể kiếm được đơn giản

 

nên càng  cho nhiều thì càng tốt

bạn cứ cho nhiều vào , cái gì cũng có sự công bằng

 

còn ai thích nhận nhều kệ họ đừng quan tâm

 

người ta sẵn sàng cho đi mọi thứ, vật chất hay lợi ích

thực ra thu về rất lớn , đó là cái đức , cái năng lượng sạch từ những người nhận truyền qua

cho dù muốn hay không thì cũng sẽ sinh ra cái trạng thái trao đổi năng lượng này

 

vật chất có thể kiếm , có thể mất trong 1 kiếp người

nhưng cái đức thì lại lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác

 

nên thế giới mới luôn sinh ra 2 loại người chính

loại chỉ nhận và loại chỉ cho đi

 

trong giới tu hành

thì người tu sẽ nhận và cho đi cùng nhau

 

trên thân không có gì

gọi là vô ưu

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn