Tiến trình chuyển giao

có chút bất ổn, nhưng cũng là tiến trình sát nhập không gian ….

mọi thứ đang dần hiện ra rõ ràng

những loài thuộc thế giới này tiếp xúc với những loài thuộc thế giới khác

cơ bản thì cũng chung gốc

nhưng mà dần dần sẽ có những sự giao thoa

 

đồng thời điều này cũng sẽ tạo ra những sự tích cực và tiêu cực trong thế giới hiện tại

cũn có nhữn sự bất ổn dần dần hiện ra

 

tuy nhiên thế cũng tốt

để con người thấy 1 phần của thế giới bí ẩn kia là gì

nó đang dần sát nhập vào thế giới này

có thể là xâm chiếm, có thể thôn phệ, có thể đồng hoá…hay có thể là mọi thứ

 

không ai nắm chắc , nhưng điều chắc chắn là chúng tồn tại

 

điều bạn có thể làm trong lúc này đó là chấp nhận hiện thực và thừa nhận sự tồn tại của chúng

đồng thời tranh thủ nâng cấp mã ADN của chính bản thân

 

để phù hợp với tiêu chuẩn của họ…

bởi bạn cũng đâu còn lựa chọn

 

bạn chỉ có 2 lựa chọn

1 là tiến lên

2 là bị đào thải

 

thế giới này vốn là như vậy ….

Bình Luận

Bình Luận

Author: minhdn