Bộ bài ấn phù

Đây là bộ bài về ấn phù, sau khi hoàn thành, đăng tải lên máy tính thì bảng vẽ tay biến mất vào không khí, chỉ còn lưu lại bản chụp này…

 

 

Trả lời