Tại Gia Lai

Khu vực điểm tại Gia Lai này cũng khá thưa thớt dân cư

và chủ yếu là dân tộc thiểu số, điểm đặt tại trường vùng sâu, vùng xa , khó tiếp cận và nhiều hạn chế

<> <> <> <> <> <>

1 – Thầy Tuấn / 0386-281-119

Làng Đăk Yang, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai

giáo viên trường / học sinh chủ yếu là dân tộc thiểu số

Contact Me on Zalo